Integritetspolicy

This privacy policy sets out how Bästa Dejtingsajter uses and protects any information that you give while using www.bastadejtingsajter.com

Den här webbplatsen är registrerad hos Datainspektionen i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) från 1998

Du kan nå oss via e-post genom att klicka här.

Denna sekretesspolicy anger den politik och praxis i fråga om information eller data som insamlats om prenumeranter och medlemmar på denna webbplats. Detta är en online-sida som uttryckligen och strikt begränsar medlemskapet till vuxna individer. Alla personer som är yngre än 18 är strikt förbjudna att ha tillgång eller se innehållet på denna webbplats.

Denna webbplats samlar inte in och söker inte medvetet efter personlig information eller personliga uppgifter från personer under 18 år.

Observera att prenumerantens användande av webbsidan utgör prenumerantens uttryckliga samtycke till användning av personuppgifter som samlas in av webbsidan.

LÄS NOGGRANT IGENOM DETTA AVTAL OM SEKRETESS DÅ DU GENOM DIN PRENUMERATION OCH DITT ANVÄNDANDE AV DENNA WEBBSIDA ACCEPTERAR DENNA POLICY OCH SAMTYCKER TILL WEBBSIDANS ANVÄNDANDE AV ALL PERSONLIG INFORMATION SOM DU UPPGER ELLER SOM SAMLAS IN OM DIG, VILKET BESKRIVS I DETTA POLICYUTTALANDE.

OM DU INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DENNA SEKRETESSPOLICY BÖR DU INTE PRENUMERERA PÅ ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS

DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER Google AdWords

Denna webbplats använder Google AdWords remarketing-tjänst och remarketing med Google Analytics för att annonsera på tredjeparts webbplatser (inklusive Google) mot tidigare besökare på vår webbplats. Detta kan innebära att vi annonserar mot tidigare besökare som inte har avslutat sin uppgift på vår webbplats, till exempel att man använt vårt kontaktformulär för att göra en förfrågan. Vår annonsering kan vara i form av en annons på Googles sökresultatssida eller en sida i Google Display Network. Bästa Dejtingsajter och tredjepartssäljare, inklusive Google, använder förstaparts-cookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjeparts-cookies (såsom DoubleClick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och hantera annonser baserade på någons tidigare besök på Bästa Dejtingsajter. Givetvis används all insamlad data, inklusive data från Googles intressebaserade annonsering eller tredje part intressenters data (såsom ålder, kön och intressen) med Google Analytics i enlighet med vår egen sekretesspolicy och Googles sekretesspolicy. Du kan ange preferenser om hur Google annonserar mot dig genom att använda Google annonspreferenssida, och om du vill kan du hoppa av intressebaserad annonsering helt och hållet genom att hantera dina cookie-inställningar eller genom att ständigt använda en webbläsar-plugin.

Vilken typ av information om prenumeranterna samlas in?

När en konsument skriver in sig som medlem eller prenumerant på denna sida så måste han/hon uppge såväl en del personlig som demografisk information vilket kan inkludera, men inte nödvändigtvis vara begränsad till, prenumerantens namn, adress, födelsedata, e-postadress, kön, civilstånd, yrke, utbildning, kreditkortsnummer och utgångsdatum för kreditkortet, användarnamn och lösenord, samt särskilda intressen och anknytningar. Den här webbsidan samlar in all sådan information och sparar den i sin kunddatabas.

Om sidan visar eller står som värd för särskilda evenemang, speciella kampanjer eller erbjudanden, tävlingar eller omröstningar, kan en prenumerant på sidan bli uppmanad att uppge information för att kunna delta; om prenumeranten frivilligt uppger denna information, samlas all sådan information in av webbsidan och sparas i webbsidans kunddatabas.

När en prenumerant på denna sida begär webbsidor från webbsidans server eller klickar på banderoller eller andra hypertext-länkar, samlar sidan automatiskt in viss information eller data om prenumeranten, inklusive prenumerantens IP-adress. Informationen som samlas in kan också innehålla indikationer på prenumerantens särskilda preferenser eller önskemål. All information och data samlas in av webbplatsen och ingår i dess kunddatabas.

Om en prenumerant skickar någon personlig kommunikation eller korrespondens till webbsidan, eller till någon av webbsidans anställda, agenter eller representanter, samlar webbsidan in all information beträffande den kommunikationen och sparar den i sin kunddatabas.

Webbsidan kan också automatiskt samla trafik och click-through-data, samt information om prenumeranters online-beteende genom användandet av “cookies” eller andra programmerings-metoder. All information som samlas in om prenumeranten av webbsidan genom användandet av “cookies” eller andra programmerings-metoder kan komma att sparas i webbsidans kunddatabas.

Du kan få ytterligare information om “cookies” och hur de fungerar på:http://www.cookiecentral.com/.

Användandet av prenumerants personliga uppgifter.

Prenumeranten samtycker uttryckligen till att webbsidan använder alla personliga uppgifter som lämnats av prenumeranten eller samlats in av webbsidan om prenumeranten för alla ändamål, inklusive och utan begränsningar teknik, administration, forskning och utveckling, kundadministration, marknadsföring, åldersverifiering, PR och reklam, samt användning av webbsidan av tredje part med befogenhet att använda uppgifter på webbsidan. Vi hyr inte ut till, säljer och delar inte med oss av din e-postadress till externa parter.

Genom prenumerantens användande av webbsidan, samtycker han/hon uttryckligen till att webbsidan använder alla personliga uppgifter om honom/henne som webbsidan har samlat in för att förse honom/henne med erbjudanden från andra webbsidor eller om produkter som kan vara eller inte vara av intresse.

Vänligen observera att personlig information om en prenumerant kan samlas in av en tredje part i form av en webbtjänsteleverantör som har en reklam-banner eller länk på webbplatsen.

Webbplatsen är inte ansvarig eller ersättningsskyldig för användning av någon information som en prenumerant lämnar eller som samlas in av tredje part i form av webbplatser med banner-annonser eller länkar på webbplatsen. Denna webbplats kontrollerar inte, övervakar inte och stödjer inte någon tredje parts-webbsidas metoder för informationsinhämtning eller deras policyer för sekretess.

Alla prenumeranter uppmanas läsa de sekretess policyer som tillhör de tredje parts webbplatsleverantörer som annonserar på eller har reklam-banners eller en länk på vår webbplats.

Säkerhet för personlig information som samlas in av webbplatsen.

I överensstämmelse med den policy som anges i detta uttalande för integritet och sekretess har webbplatsen antagit och genomfört rimliga och tekniskt genomförbara åtgärder för att upprätthålla säkerheten, noggrannheten och integriteten för alla personliga uppgifter om prenumeranter som samlas in av webbplatsen.

Alla prenumeranter bör betrakta all information som lämnas till eller samlas in av webbplatsen som icke-konfidentiell. Därmed tar webbplatsen inget ansvar för om någon uppgift om någon prenumerant uppfångas och/eller används av en oavsiktlig mottagare.

“OPT-IN” och “OPT-OUT”-villkor.

Det kan finnas tillfällen då en prenumerant presenteras med specialerbjudanden, antingen från operatörerna på webbplatsen eller från tredje parts tjänsteleverantörer eller innehållsleverantörer. Dessa kan innefatta medgivande att ta emot e-postvärvningar, kommunikation, nyhetsbrev, reklam eller annan marknadsföring eller särskilt evenemangsmaterial (gemensamt kallade “Erbjudanden”).

“OPT-IN” — Vissa erbjudanden ger prenumeranten möjlighet att uttrycka sitt önskemål genom att antingen klicka på “acceptera” (alternativt “ja”) eller “avslå” (alternativt “nej”). Genom att välja eller klicka på “acceptera” eller “ja” indikerar prenumeranten att han/hon “OPT-IN” till det erbjudandet och därmed godkänner och samtycker till att hans/hennes personuppgifter och data kan lämnas ut till tredje part.

“OPT-OUT” — Det kan även förekomma erbjudanden med en redan angiven preferens eller ett angivet val. Om prenumeranten inte avmarkerar den angivna preferensen eller det angivna valet (dvs “opt-out” av erbjudandet) överför webbsidan prenumerantens personliga profilinformation till tredje parts tjänst eller den innehållsleverantör som står för erbjudandet. Om prenumeranten avmarkerar den angivna preferensen får ingen personlig information om prenumeranten lämnas ut till någon tredje parts tjänst eller innehållsleverantör.

“OPT-OUT” Återkallande-procedur.

Webbsidan erbjuder också alla prenumeranter ett sätt att “Opt-Out” om prenumeranten senare väljer att återkalla allt samtycke till att ta emot erbjudanden genom att klicka här och avmarkera “Jag vill bli informerad om kampanjerbjudanden”.

Villkor för medlemskap.

Alla prenumeranter bör noggrant läsa igenom alla villkor för medlemskap på denna webbplats. Genom att acceptera medlemskap på denna webbplats accepterar du villkorslöst alla dessa villkor. Några av dessa villkor kan också påverka denna webbplats rätt att använda information den har samlat in från prenumeranter.

I händelse av eventuella konflikter mellan http://www.bastadejtingsajter.com/integritetspolicy/ och denna sekretesspolicy, skall bestämmelserna i denna sekretesspolicy gälla.